Helden van Nu

Door Marjan Timmer. ‘Helden van Nu zijn mensen met moed die je van dichtbij kent en bewondert. Omdat ze hun werk doen op een onalledaagse wijze. Vanuit een ideaal dat groter is en verder reikt dan hun functieprofiel.’ Helden van Nu is een rubriek op de website van ‘Anders Veranderen’.

Een Schitterend Onderzoek, de esthetische illusie voorbij.

‘De leefwereld van de kunstenaar instappen. Aangeraakt worden door je eigen verborgen krachten. Dat is het verkennen van het open veld! En van ruimte voor het aangaan van de open dialoog met jezelf. Uitdrukking geven aan verlangen. Griezelig, eng, onbekend en vol van waarde.

Jacquelijne Constant is dit keer de Held van nu. Zij is kunstenaar en gids voor mensen die het aandurven om het open veld van hun vrije innerlijke ruimte op te zoeken en in te gaan. Af te dalen in de schatkamers van hun persoonlijkheid en verder. Van hun diepste wezen.

Jacquelijne moedigt individuen en groepen aan bij de ontdekking van hun eigen schatten. Ze begeleidt bijvoorbeeld Sabbatical Moments van individuele mannen en vrouwen die zichzelf de tijd gunnen voor reflectie en stilstaan. Om te verhelderen. Om op te laden. En bemoedigt hen om in contact te komen met zichzelf als inspiratiebron. Bijvoorbeeld via het kijken naar kunst: Waarin raakt hen dat?

Ervaar zelf eens hoe het is om een uur of nog langer met een kunstwerk te verkeren. Wat doet het je. Durf je het werk toe te laten, je er door te laten spiegelen en te laten raken. Heb je het lef om het vrije veld in te gaan waarin ruimte is voor het experiment met het onbekende. Om je te laten inspireren door je verlangens? Ook organiseert Jacquelijne retraites en ontwerpt ze trajecten op maat voor individuen, groepen en organisaties. Ze beschikt over een heerlijk lichte creatieve atelierruimte van formaat aan het water in Amsterdam.

Steeds is de klant in het ‘zijn’ van kunstenaar als het ware de paraplu, de metafoor bij de verkenning van ieders levensweg en levenshouding. Het gaat Jacquelijne niet om de kunst in de esthetische zin van het woord. Meer om het stilstaan bij je zelf als kunstenaar, en te ervaren welke aspecten je raken en in contact brengen met je wezenlijke zelf. Zelf zegt ze ‘ik zie mijn klanten als kunstenaars. Ik leer ze als kunstenaar te kijken en in het verkennen van waar hun belangstelling naar uitgaat te experimenteren en niets uit te sluiten’.

Het gaat Jacquelijne om begeleiding van een zelfonderzoek. Een schitterend onderzoek, open, nieuwsgierig. Het is fijn om daar een gids bij te hebben die met je meeloopt. En die je verleid in het onderzoeken van onbekend gebied. En bij wat je daarin ongezouten en rauw, en veel verder, dieper en leuker en lekkerder op een andere dimensie dan de bekende weg over jezelf aantreft. Je komt dichterbij de naakte essentie van jezelf. En bij waar het voor jou zelf om gaat in het leven.

Jacquelijne Constant is een inspirerende gids. Zij is er voor je met haar volle aanwezigheid, aandacht en zorgvuldigheid. Ze vindt niets te gek. Ze ervaart in het werken met haar klanten een diep respect voor de moed waarmee zij hun eigen innerlijke veld verkennen. Voor de moeite die ze nemen om zich te laten verrassen door wat komen gaat. Haar klanten moedigt zij aan om als kunstenaar vrij te zijn en het spannende avontuur aan te gaan. Als het ware door de spanning heen te gaan van wat dat in hen kan oproepen. Ze loopt met je op in het beleven en in het leiden van je eigen levensverhaal. Ze verkent met je wat mogelijk is, door met belangstelling te kijken, je aan te moedigen in je expressie, je creativiteit, je emoties, je eenvoud of verstilling, stelt hier en daar een vraag en geeft je een suggestie. En sluit niets uit.

Zelf leeft ze zo. Haar levenshouding is dat alle ervaringen je behulpzaam zijn om een aspect van je leven te ontsluiten. Ze gaat het zelf ook bij voortduring aan. En toont zich krachtig en kwetsbaar in de zoektocht en de verkennende begeleiding. Daarmee illustreert ze wat het vraagt én wat het oplevert om verder dan buiten je paden te treden. Lef om rijk en vol te leven.’